Odpowiedzi

2010-04-14T22:03:08+02:00
Dołączam załącznik o Copperfieldzie.
2010-04-14T22:04:10+02:00
7.00 - Wstaje , myję się oraz ubieram .
I wake up, I take a shower (lub I wash up) and I dress up
7.30 - Jem śniadanie .
I eat my breakfast
7.45 - Wychodze do szkoły .
I go to school
8.00 - Rozpoczynam lekcje .
I start the lessons
12.25 - Wracam do domu .
I come back home
13.00 - Jem obiad .
I eat my lunch
14.30 - Oglądam telewizję oraz gram na komputerze .
I watch TV and I play computer games
16.15 - Odrabiam lekcje .
I do my homework
17.00 - Jem kolację .
I eat my dinner
18.30 - Myję się .
I wash up (lub take a show er)
20.00 - Kładę się spac
I go to bed
2010-04-14T22:11:01+02:00
Mark gets up at 6 am every day. If breakfast at 7 and then quickly goes to work by car. Works in damaged stamp Bar Association is working very hard. about 18 are already at home, has a wife and 4 children, Sandra, Justin, Magda, his wife Zofia name is Matilda works in a school is a teacher of mathematics. Marek after dinner around 19: 30 sit again to work in swojim "home office". Matilda is a little bad that Mark is working so much but on the other hand, understands that it needs so as to devote it in your work. Mark about 1 at night go to bed tired.
po polskuu . :
Marek wstaje codzienie o 6 rano . Je sniadanie o 7 i potem pospiesznie jedzie samochodem do pracy . Pracuje w Kancerali Adwokackiej pracuje bardzo cięzko . o 18 jest już w domu , ma żone i 4 dzieci , Sandre , Justina ,Magde , Zofie jego żona ma na imie Matylda pracuje w szkole jest nauczycielką matematyki . Marek po kolacji około 19 : 30 zasiada znow do pracy w swojim " domowym gabinecie " . Matylda jest troche zła ,ze Marek tak duzo pracuje ale z drugiej strony rozumie ,że musi tak sie tak poświecać sowjej pracy . Marek około 1 w nocy kładzie sie spac zmeczony.