Odpowiedzi

2009-11-04T21:31:52+01:00
Obraz powierzchni czegoś (zwykle Ziemi, nieba) przedstawiony w odpowiedniej skali za pomocą ustalonych znaków; także innego rodzaju przedstawienie graficzne, jak np. mapa genetyczna, mapa percepcji itd.
7 3 7
2009-11-04T21:32:23+01:00
Uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (, wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatal Höyük.
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:40:21+01:00
Mapa jest płaskim rysunkiem całej powierzchni lub części Ziemi,nieba lub ciała niebieskiego,przedstawiającym zjawiska naturalne ,społeczne lub ekonomiczne na płaszczyźnie:
-przy użyciu znaków umownych (legenda mapy)
-w określonym odwzorowaniu (siatka kartograficzna)
-w określonym zmniejszeniu (podziałka,skala)
Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej.Nauka o metodach sporządzania map i sposobach posługiwania się nimi to kartografia.
11 3 11