Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:09:25+02:00
Rozwiązanie

Przy rozpuszczaniu SO3 zachodzi reakcja tego tlenku z wodą w wyniku czego powstaje kwas siarkowy (VI):

SO3+H2O=H2SO4

11,2 dm3 stanowi 0,5 mola SO3. W wyniku reakcji powstanie 0,5 mola kwasu siarkowego (VI) czyli 98g*0,5=49g. Masa roztworu to 500 g wody i 0,5 mola SO3 czyli 500g + 40g=540g. Stąd stężenie procentowe wyniesie:

Cp=ms*100%/mr=49g*100%/540g=9,07%