Odpowiedzi

2010-04-14T22:58:05+02:00
Samorządy postrzegamy jako czynnik wzmacniający spójność państwa poprzez przyznanie społecznościom lokalnym głosui prawa decyzji w sprawach publicznych, wyzwolenie energii i inicjatyw lokalnych, także jedność w sprawach zasadniczych, ogólnokrajowych dzieki zróżnicowaniu w sprawach drobniejszych, lokalnych. Państwo realizuje w działaniach samorządy terytorialnego, lokalnego ideę społeczenstwa obywatelskiego (civil society), w którym obywatele poczuwają się do działalności w imię wspólnego dobra. To tyle wstępu, a konkretnie:
Obywatel w samorządzie lokalnym może -->
-brać czynny i bierny udział w wyborach samorządowych (obowiązuje cenzus wieku)
-posiada uprawnienia (co do wyboru członków samorządu lub nie), jest to element kontroli
-każdy mieszkaniec gminy ma interes prawny w oddziaływaniu na rozwój swojej gminy i jest to tzw. "interes prawny"
-może uczestniczyć w referendum lokalnym (o ile takie samorząd zorganizuje)
-ma dostęp do wielu informacj(np. sprawozdanie z dzialalności samorządu lokalnego z roku XXXX)