Odpowiedzi

2010-04-14T22:19:44+02:00
Ogrody oświeceniowe miały przypominać naturalność kształtów krajobrazowych. Budowano świątynie, elementy w kolumnach. Zazwyczaj były ułożone w przepięknych i malowniczych miejscach. Czasem tez budowano specjalnie sztuczne jaskinie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:21:29+02:00
Oświeceniowe ogrody, część I Sofijówka
– jeden z najpiękniejszych ogrodów epoki, zbudowany na rozkaz Szczęsnego Potockiego w malowniczym jarze niedaleko Humania, kosztował blisko 15 milionów złotych. Hojny fundator nazwał go „Sofijówką” na część ukochanej żony, Zofii Wittowej – Potockiej, uchodzącej za najpiękniejszą kobietę epoki.

Oświeceniowe ogrody, część II
Arkadia – park wczesnoromantyczny, założony w 1778 roku przez Helenę Radziwiłłową, główny projektant Szymon Bogumił Zug, działali także Wojciech Jaszczołd, Jan Piotr Norblin. Klasycystyczna świątynia Diany, Przybytek Arcykapłana, Dom Murgrabiego, Domek Gotycki, Jaskinia Sybilli, Akwedukt, Łuk Grecki.

Oświeceniowe ogrody, część III
Nieborów – w XV wieku stanowiła własność Nieborowskich. W XVIII w. przejściowo w posiadaniu Ogińskich. W 1774 r. odkupiona od Ogińskich przez M. H. Radziwiłła. Zespół pałacowy, w skład którego wchodzi plac (1690-1696) projektu Tylmana z Gameren, z bogato wyposażonym wnętrzem, park złożony z części krajobrazowej i ogrodu francuskiego, oddzielonych kanałem, w parku liczne rzeźby i lapidaria, ponadto oranżerie i zabudowania folwarczne.
2 3 2