Światło białe przechodzą przez pryzmat ulega ........... na składniki barwne.Rozszczepienie jest skutkiem............... wartości prędkości światła w substancjach dla............ częstotliwości fal świetlnych. ............załamuje się światło fioletowe , bo ma najmniejsza szybkość, a najmniej załamuje się światło.........,bo ma największą szybkość. Wielkością ,która charakteryzuje materiał pod względem zachowania się światła przy przejściu przez nie jest............ ''n'' Daje najjjjj

1

Odpowiedzi

2010-04-14T22:51:15+02:00
Światło białe przechodząc przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu i rozszczepieniu na składniki barwne. Rozszczepienie jest skutkiem innych wartości prędkości światła w substancjach dla różnych częstotliwości fal świetlnych. Najbardziej załamuje się światło fioletowe , bo ma najmniejsza szybkość, a najmniej załamuje się światło czerwone, bo ma największą szybkość. Wielkością ,która charakteryzuje materiał pod względem zachowania się światła przy przejściu przez nie, jest współczynnik załamania materiału z którego wykonany jest pryzmat.
8 3 8