Przedstaw równania wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania kazdej soli : ( tych otrzymywań jest chyba z 6)
a)Fosforan(V) sodu
b)siarczan(IV)żelaza(III)
C)węglanu potasu
a i gdybyscie moglai pisac tez że i poćniej przykład
metal+kwas-->sól +wodór
prosze dajcie odpowiec jak najszybciej.
Daje naj odrazu ! :D
Help!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T23:32:11+02:00
A) metal + kwas --> sól + wodór
6Na + 2H₃PO₄ --> 2Na₃PO₄ + 3H₂
tlenek metalu + kwas --> sól + woda
3Na₂O + 2H₃PO₄ --> 2Na₃PO₄ + 3H₂O
wodorotlenek metalu + kwas --> sól + woda
3NaOH + H₃PO₄ --> Na₃PO₄ + 3H₂O
wodorotlenek metalu + tlenek kwasowy --> sól + woda
12NaOH + P₄O₁₀ --> 4Na₃PO₄ + 6H₂O
tlenek metalu + tlenek kwasowy --> sól
6Na₂O + P₄O₁₀ --> 4Na₃PO₄

b) siarczan(IV)żelaza(III) nie rozpuszcza się w wodzie
sól + kwas -->sól II + kwas II
2FeCl₃ + 3H₂SO₃ --> Fe₂(SO₃)₃ + 6HCl
sól + zasada --> sól II + zasada II
3K₂SO₃ + 2Fe(OH)₃ --> Fe₂(SO₃)₃ + 6KOH
sól i + sól II --> sól III + sól IV
3K₂SO₃ + 2FeCl₃ --> Fe₂(SO₃)₃ + 6KCl

c) metal + kwas --> sól + wodór
2K + H₂CO₃ --> K₂CO₃ + H₂
tlenek metalu + kwas --> sól + woda
K₂O + H₂CO₃ --> K₂CO₃ + H₂O
wodorotlenek metalu + kwas --> sól + woda
2KOH + H₂CO₃ --> K₂CO₃ + 2H₂O
wodorotlenek metalu + tlenek kwasowy --> sól + woda
2KOH + CO₂ --> K₂CO₃ + H₂O
tlenek metalu + tlenek kwasowy --> sól
K₂O + CO₂--> K₂CO₃