Rozpoznaj po opisie formy terenu powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności lodowców lub wód lodowcowych.
a) równina o kształcie stożka, lekko pochylona w stronę przeciwną do czoła lodowca. Zbudowana jest z naniesionych przez wodę piasków i żwirów.
b) Pagóry usypane z gliny morenowej wytapiającej się z lodowca podczas jego postoju.
c) rozległa dolina, którą opływały wody z topniejących lodowców.

Uzupełnij:
1 - czynnik rzeźbotwórczy
2 - proces geologiczny
3 - forma rzeźby terenu
a) 1 ....... 2 ....... 3-morena czołowa
b) 1....... 2-akumulacja osadów podczas wycofywania się czoła lodowca 3 .....
c) 1 ....... 2 ....... 3-rynna polodowcowa
d) 1-lodowiec górski 2 ....... 3 ........
e) 1-wody lodowcowe 2 .......... 3-sandr

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Olgu
  • Rozwiązujący
2010-04-14T23:01:12+02:00
A-sandr
b-morena
c-pradolina

a) 1 LĄDOLÓD 2 AKUMULACJA 3-morena czołowa
b) 1LĄDOLÓD 2-akumulacja osadów podczas wycofywania się czoła lodowca 3 MORENA DENNA
c) 1 WODY FLUWIOGLACJALNE 2 EROZJA 3-rynna polodowcowa
d) 1-lodowiec górski 2 EROZJA 3 DOLINA ZAWIESZONA
e) 1-wody lodowcowe 2 AKUMULACJA 3-sandr
10 3 10
2010-04-14T23:04:40+02:00
A) sandr
b) morena
c) pradolina

a) 1 ladolod 2 akumulacja 3-morena czołowa
b) 1 ladolod 2-akumulacja osadów podczas wycofywania się czoła lodowca 3 morena denna
c) 1 wody fluwioglacjalne 2 erozja 3-rynna polodowcowa
d) 1-lodowiec górski 2 erozja 3 dolina
e) 1-wody lodowcowe 2 akumulacja 3-sandr
8 4 8