Sporządź tabelę, w której zestawisz cechy gąbek i parzydełkowców dotyczące:
- symetrii i organizacji budowy ciała,
- odbioru bodźców i reakcji na nie,
- rodzaju pokarmu oraz sposobu jego pobierania i trawienia,
- rozrodu i rozwoju

bardzo proszę o pomoc! :)

1

Odpowiedzi

2010-04-14T23:06:21+02:00
Gąbki:
-symetria dwuboczna
-bodźce odbierane przez pinakocyty
-zawiesina organiczna przez pory(ostia) trawienia w spongocelu
-bezpłuciowe(pączkowanie) bezpłuciowe(obojnaki)

parzydełkowce:
-symetria promienista
-bodźce odbierane przez komórki zmysłowe (czuciowe)
-czułki służą do zdobywania pokarmu, ramiona pobieranie pokarmu jama gastralna (trawienie)
-rozmnażanie bezpłuciowe: fragmentacja,pączkowanie,strobilizacja polipa
płuciowe:bez przemiany pokolen (stułbia) z przemiana pokolen (chełbia)