W manifeście PKWN znalazły sie tezy o nielegalności i szkodliwości rządu londyńskiego. Komuniści pisali o nim "rząd"- w cudzysłowie, aby podkreślić jego bezprawny, ich zdaniem, charakter. Wstosunkuj się do podanych niżej zarzutów PKWN. Czy można je uznać za uzasadnione? Dlaczego ?

1.Rząd londyńskijest nielegalny i samozwańczy, ponieważ opiera swe istanienie na "bezprawnej faszystowskiej" konstytucji z 1935r. , a nie na woli społeczeństwa.
2. Rząd londyński to konstytucja skompromitowanych rządów sanacji, które doprowadziły Polskę do upadku. Jako obecna polityka(wrogości wobec ZSRR) pcha kraj ku nowej katastrofie.
3. Rząd POlski powinien przebywać w kraju, a nie na emigracji, gdzie traci kontakt z krajową rzeczywistością.
4. Rząd londyński hamuje walkę z Niemcami i spiskuje z nimi. Podległa mu Armia Krajowa "stoi z bronią u nogi".

1

Odpowiedzi

2010-04-15T14:39:16+02:00
1. Zarzut nieuzasadniony. Opozycja do sanacji uważała konstytucję kwietniową z 1935 za naruszającą przepisy konstytucji marcowej z 1921. Nie podobało jej się m.in. wprowadzenie autorytarnego systemu rządzenia (dlatego później w PRL-u mówiono, że konstytucja z 1935 został sfałszowana).

2. Zarzut nieuzasadniony. PKWN krytykował sanację gdyż Piłsudski był nacjonalistą (komuniści są przeciw nacjonalizmowi) oraz brał udział po stronie Polski w wojnie polsko-bolszewickiej. Wroga polityka rządu londyńskiego wobec Związkowi Radzieckiemu był w pełni uzasadniona - trudno prowadzić przyjazną politykę wobec państwa, które na nas napadło.

3. Zarzut częściowo uzasadniony. Z Londynu trudno było prowadzić walkę o wolną Polskę. Było co prawda Polskie Państwo Podziemne ale i tak nie zrobiło ono tego czego mogło dokonać gdyby najwyżsi przedstawiciele rządu znajdowali się i działali w Polsce. Z drugiej strony tego typu działanie było bardzo niebezpieczne. W razie jakiejś "wpadki" rząd trzeba byłoby wybierać na nowo tak jak to miało miejsce we wrześniu 1939 kiedy to wcześniejszy rząd (ten działający jeszcze przed wybuchem wojny) próbował uciekać do Rumunii skąd wywieziono ich do ośrodków internowania a takie coś było zawsze dużym problemem.

4. Zarzut nieuzasadniony. Armia Krajowa musiała czasami "stać z bronią u nogi" gdyż nie miała zaopatrzenia potrzebnego do walki z wrogiem. Armia Ludowa takie zaopatrzenie miała gdyż była wspomagana przez Armię Czerwoną. Zresztą sam PKWN spiskował z wrogiem Polski. Nie byli to co prawda Niemcy ale Rosjanie, którzy przecież też napadli na Polskę.