Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:35:08+02:00
1.
m = 30 kg
V = 20 m/s
E = mV²/2
E = 30 * 20²/2 = 6000 (J)
Odp.: To ciało ma energie 6000J.

2.
W = Ep = mgh = 40 kJ
m=?
g = 10N/kg
h = 20 m

m = Ep/gh
m = 40000/(10*20) = 200 (kg)
Odp. To ciało ma masę 200 kg.
2010-04-14T22:37:05+02:00
1
Ek=mv^/2
Ek=30*20^/2=6000J
2
Ep=mgh->m=Ep/gh g~10

m=40Kj/10*20=200kg
2010-04-14T22:38:25+02:00
1)Jaka energie ma ciało o masie 30kg jeżeli porusza się 20m/s?
E = mv²/2
E = 30 * 20²/2 = 6000 [kg *m/s² * m = N*m=J] = 6 kJ

2)Jaka mase ma cialo jezeli przy podnoszeniu na 20m wykona prace 40KJ ?
W = mgh
m = W/(gh)
m = 40000/(10*20) [J/(m²/s²) = kg*m²/s²/(m²/s²) = kg]
m = 200 kg