Sieci komputerowe - Podział sieci na podsieci

Jesteś administratorem sieci w pewnym przedsiębiorstwie. Otrzymałeś podstawowy adres sieci (205.105.106.0). Sieć należy podzielić na 6 efektywnych podsieci. Z czwartego oktetu należy wziąć odpowiednią ilość bitów aby utworzyć podsieci. Poniżej podano wzory przydatne do dokonania obliczeń wstępnych.

Całkowita liczba podsieci CLP = 2LB
Efektywna liczba podsieci: 2LB - 2>= ELP

LB – liczba bitów zabranych z czwartego oktetu do wyznaczenia liczby podsieci

ELP- maksymalna liczba efektywnych podsieci

CLP – całkowita liczba podsieci

WAŻNE: Wypada nam pierwszy i ostatni adres podsieci!

Maksymalna liczba hostów danej podsieci (w klasie C) 28-LB

Uzupełnij tabelkę

Lp

Adres podsieci

Adresy hostów

Adres
rozgłoszeniowy

1

Odpowiedzi

2010-04-17T13:00:00+02:00
Gdyż nie możemy korzystać z maski 205.105.106.0 i 205.105.106.224 to pozostają takie warianty:
1. 205.105.106.32 205.105.106.33-62 205.105.106.63
2. 205.105.106.64 205.105.106.65-94 205.105.106.95
3. 205.105.106.96 205.105.106.97-126 205.105.106.127
4. 205.105.106.128 205.105.106.129-158 205.105.106.159
5. 205.105.106.160 205.105.106.161-190 205.105.106.191
6. 205.105.106.192 205.105.106.193-222 205.105.106.223