Odpowiedzi

2010-04-15T08:19:15+02:00
Y=-3x^2-3x+6
Δ=b^2-4ac
Δ=9-4×(-3)×6
Δ=81
√Δ=9
x₁=-b-√Δ/2a
x₁=3-9/-6
x₁=1
x₂=-b+√Δ/2a
x₂=-2
x₁,x₂→miejsca zerowe paraboli
p=-b/2a
p=-1/2
q=-Δ/4a
q=6,75
p,q→współrzędne wierzchołka paraboli(ramiona skierowane w dół ponieważ współczynnik a jest ujemny)