Zadanie 1.
Silnik elektryczny włączony do źródła prądu o napięciu U=220V, podniosł ciało o masie m=20kg na wysokość h=10m w czasie t=10s. Oblicz pracę silnika, jego moc i natężenie prądu płynącego w uzwojeniu silnika.
PS: Proszę obliczenia.:)

Zadanie 2.
O czym informuje nas napis na żarówce: 60W, 220V. Jaką moc będzie miała ta żarówka przy napięciu źródła 110V? Jaki jest opór tej żarówki?Oblicz natężenie prądu płynącego przez tę żarówke przy obu napięciach źródła.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T22:56:24+02:00
Zad.1
dane
U= 220 V
t= 10s
m=20 kg
h= 10m
Rozwiązanie
W= F*s
W= Ep
W= m*h*g
W= 20*10*10 = 2000 J

P= W/t
P= 2000/10 = 200W

P=U*I
I= U/P
I = 220/200 = 1,1 A
4 4 4