1. siarczan (IV) wapnia nie można otrzymać w reakcji:
A)Ca+SO₃
B)CaO+H₂SO₄
C)Ca+H₂SO₄
D)CaO+SO₃

2.Stopienie utleniania pierwiastków w H₂SO₄ odpowidnio wynoszą:
A)+1,+6,-2
B)-1,+5,-2
C)+1,+7,-2
D)-1,+5,+2

6.W 14,2g tlenku fosforu(V) P₄O₁₀ fosfor stanowi:
A)1,5g
B)3,1g
C)4,6g
D)6,2g

7.18g chlorowodoru HCl to :
A)0,25mola
B)0,2mola
C)0,75mola
D)0,5mola

8.Izotopy tego samego pierwiastka róznią się między sobą:
A) Liczbą atomową
B)liczbą neutronów
C)liczbą protonów
D)liczba elektronów

9.Wiązanie jonowe występuje w cząsteczkach :
A)O₂,SO₂,H₂o
B)NaCl,MgO,KBr,CaS
C)N₂,J₂,O₂
D)H₂O,J₂,NaCl

10.Wskarz waiant w którym występują jedynie tlenki kwasowe:
A)P₄O₁₀,NO₂,Fe₂O₃,CaO
B)CaO,Na₂O,K₂O,SrO
C)NO,PbO₂,MgO,CO₂
D)SO₃,CO₂,N₂O₅,P₄O₁₀

11. 2dm³ amoniaku NH₃ zawierają w warunkach normalnych:
A)2mole amoniaku
B)1,52g amoniaku
C)0,9mola amoniaku
D)2g amoniaku

12.Masa wodorotlenku sodu NaOH zawrta w 450g roztworu o stężeniu 12% wynosi :

A)54g
B)45g
C)37,5g
D)2,6g


1

Odpowiedzi

2013-09-03T09:28:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1) Błąd w treści zadania ... A
2) A 
6) D
7) D
8) B 
9) B
10) D 
11) B
12) A
1 5 1