Odpowiedzi

2010-04-14T23:14:05+02:00
2^13 + 2^15 + 2^17 = 2^13 + 2^13 * 2^2 + 2^13 * 2^4 =
= 2^13 * ( 1 + 2^2 + 2^4 ) = 2^13 * ( 1 + 4 + 16 ) = 2^13 * 21
2010-04-14T23:17:31+02:00
Wyciągamy przed nawias 2^13
2^13*(1+2^2+2^4)=2^13*(1+4+16)=2^13*21

wynika to z własności:
jeżeli mnożymy liczby o jednakowych podstawach i różnych wykładnikach to wykładniki dodajemy:
(a^m)*(a^n)=a^(m+n)
2010-04-14T23:52:28+02:00
2 (13)+ 2 (15)+ 2(17)

2^ 13 × (1 + 2^2 +2^4) = 2^13 × (1 + 4 + 16) = 2^13 × 21

jest podzielna