Zad. 1
Zapisz :
a ) różnicę liczby 9 i iloczynu 7 i b
b ) iloraz sumy 6 i c przez podwójną sumę d i 8

Zad. 2
Oblicz wartość wyrażenia :
a ) -6x (3-y) dla x = 0,3 - y = -4
b ) 2b³ - (4b²-1) × 2 dla b = -½

Zad. 3
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne
a ) -9z - (4-3z) - 8y - (-7z + 8y) + (2y-7)

b ) 3 (b-5a) - 2(3b +a)

Zad. 4
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a ) 40x - 24y + 8
b ) 4,5a + 0,9b - 18

Zad.5
Oblicz pole trapezu , w którym jedna z podstaw ma "a" cm , druga jest krótsza o 30 % a wysokość jest 4 razy dłuższa od podstawy.


Z góry dzięki ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-14T22:52:11+02:00
Zad.1.
a) 9 - 7b
b) (6 + c) / 2(d+8)
Zad.2.
a) -6 × 0,3 × (3- (-4))= -1,8× 7= -12,6
b) 2×(-1/2)³-(4 ×(-1/2)²-1)×2 = 2×(-1/8) - (4×1/4 -1)×2=
= -1/4 - 0=-1/4
zad.3.
a) -9z - (4-3z) - 8y - (-7z + 8y) + (2y-7) =
= -9z - 4 + 3z - 8y + 7z - 8y + 2y - 7 =
= z + 2y - 11
b) 3 (b-5a) - 2(3b +a)=
= 3b - 15a -6b - 2a = -17a - 3b
zad.4.
a) 40x - 24y + 8 = 8(5x - 3y +1)
b) 4,5a + 0,9b - 18 = 4,5 (a + 0,2b - 4)
zad.5.
a= a cm
b= a - 30%a = 70%a = 0,7acm
h= 4a cm
p = [(a+b) × h]/2
P = [(a + 0,7a) × 4a]/2
P = [1,7a×4a]/2
P = 6,8 a² / 2
P = 3,4a² cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T23:09:01+02:00
1. a) 9 - 7b
b) (6+c):[2*(d+8)]

2. a) -6 * 0,3[3-(-4)] = -1,8*7 = -12,6
b) 2* (-1/2)³ - [4*(-1/2) -1] *2 = 2*(-1/8) +3*2 = -1/4 + 6 = 5i 3/4

3. a) - 9z - 4 + 3z - 8y + 7z -8y +2y - 7 = z -14y - 11
b) 3b - 15a - 6b - 2a = -3b - 17a

4. a) 40x - 24y +8 = 8*(5x - 3y + 1)
b) 4,5a + 0,9b - 18 = 9*(0,5a + 0,1b - 2)

5. "a wysokość jest 4 razy dłuższa od ... podstawy"
-- krótszej podstawy
P = 1/2(a+b)h
a
b = 0,7a
h = 4*0,7a = 2,8a
P = 1/2(a+0,7a)*2,8a
P = 1,4a * 1,7a
P = 2,38a²

--dłuższej podstawy
P = 1/2(a+b)h
a
b = 0,7a
h = 4a
P = 1/2(a + 0,7a)*4a
P = 2a * 1,7a
P = 3,4a²