Odpowiedzi

2010-04-14T23:04:29+02:00
2010-04-14T23:06:19+02:00
Równanie okręgu ma postać:
(x-x₀)²+(y-y₀) = r², gdzie x₀,y₀ to współrzędne środka a r promień.
W tym zadaniu środek okręgu to punkt (1,2) a promień tego okręgu to odległość między punktami (1,2) i (3,2), czyli
r = √( (3-1)²+(2-2)² ) = √( 4 + 0 ) = 2
Zatem równanie okręgu ma postać:
(x-1)²+(y-2)² = 4
6 5 6