ROZWIĄŻ NIERÓWNOŚCI:

A.2(3-2x)-3<3(x-1)-1

C.5/6X-6+x/3(<,=)3/2

D.2(x+2)/3-2-3x/9(>,=)

E.1/3(x-1/2)-5x-1/2(=,<) x-2/3(x+1)

Z PODANYCH WZORÓW FIZYCZNYCH WYZNACZ WSKAZANE WIELKOŚCI

A. P=d/M RT ----> M
b.f=9/5c+32 ------> c
c.s=vt+at(do potęgi drugiej)/2 ----->a
d.F=G Mm/r(do potęgi drugiej) ------->m


proszę o szybką odpowiedź

1

Odpowiedzi

2010-04-14T23:22:01+02:00
A.2(3-2x)-3 < 3(x-1)-1
6 - 4x - 3 < 3x - 3 - 1
3 - 4x < 3x -4
7 < 7x
x>1

C.5/6x-6+x/3 ≤ 3/2
11/6x - 6 ≤ 3/2
11/6x ≤ 7,5
x ≤ 15*6/2*11
x ≤ 45/11

D.2(x+2)/3-2-3x/9(>,=)
Tu chyba czegoś zabrakło...

E.1/3(x-1/2)-5x-1/2 ≤ x-2/3(x+1)
x/3 - 1/6 -5x - 1/2 ≤ x - 2/3x - 2/3 /*6
2x - 1 - 30x - 3 ≤ 6x - 4x - 4
-28x - 4 ≤ 2x - 4
30x ≥ 0
x ≥ 0

A. P=d/M RT ----> M
MRTP = d
M = d/RTP

b.f=9/5c+32 ------> c
9/5c = f-32
c = (5f - 160)/9

c.s=vt+at²/2 ----->a
at²/2 = s-vt
a = (2s - 2vt)/t²

d.F=G Mm/r² ------->m
Fr² = GMm
m = Fr²/GM