Ułóż równania reakcji otrzymywania soli, uzgodnij je i napisz słownie

1.wodorotlenek żelaza (III) + kwas chlorowodorowy

2. wodorotlenek glinu + kwas siarkowy (VI)

3.wapń + kwas fosforowy (V)

4.cynk + kwas azotowy (V)

5.tlenek potasu + kwas siarkowy (VI)

6. tlenek wapnia + kwas azotowy (V)

1

Odpowiedzi

2013-07-02T01:40:58+02:00

1. wodorotlenek żelaza(III) + kwas chlorowodorowy

Fe(OH)₃ + 3HCl ⇒ FeCl₃ + 3H₂O

wodorotlenek żelaza(III) + kwas chlorowodorowy ⇒ chlorek żelaza(III) + woda

 

2. wodorotlenek glinu + kwas siarkowy(VI)

2Al(OH)₃ + 3H₂SO₄ ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 6H₂O

wodorotlenek glinu + kwas siarkowy(VI) ⇒ siarczan(VI) glinu i woda


3. wapń + kwas fosforowy(V)

3Ca + 2H₃PO₄ ⇒ Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂

wapń + kwas fosforowy(V) ⇒ fosforan(V) wapnia i wodór

4. cynk + kwas azotowy(V)

Zn + 2HNO₃ ⇒ Zn(NO₃)₂ + H₂

cynk + kwas azotowy(V) ⇒ azotan(V) cynku i wodór


5. tlenek potasu + kwas siarkowy(VI)

K₂O + H₂SO₄ ⇒ K₂SO₄ + H₂O

tlenek potasu + kwas siarkowy(VI) ⇒ siarczan(VI) potasu i woda


6. tlenek wapnia + kwas azotowy(V)

CaO + 2HNO₃ ⇒ Ca(NO₃)₂ +  H₂O

tlenek wapnia + kwas azotowy(V) ⇒ azotan(V) wapnia + woda