Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T23:28:39+02:00
A) (1-2x)^2=2x-x^2+1
1-4x+4x²=2x-x²+1
4x²+x²-4x-2x+1-1=0
5x²-6x=0
x(5x-6)=0

x=0

5x-6=0
5x=6
x=6/5=1i1/5


b) 3x^2-x-2>0
3x²-x-2>0

Δ=b²-4ac
Δ=1+24
Δ=25
√Δ=5
x₁=(-b-√Δ)/2a=(1-5)/6=-4/6=-⅔
x₂=(-b+√Δ)/2a=(1+5)/6=6/6=1

x∈ (-⅔;1)

c) 4x^2<1 /:4
x²<¼

x₁=½
x₂=-½

x∈(-½;½)