Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T23:26:30+02:00
Może to Ci pomoże;)
Ostra Brama w Wilnie wzniesiona na początku XVI wieku jest jedną z dziewięciu istniejących
wtedy bram w murach obronnych miasta. W średniowiecznym Wilnie był taki obyczaj,
że we wnękach wież nad bramą umieszczano święte obrazy. Obraz Madonny bez dzieciątka,
o smutnym obliczu z lekko pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach, umieszczono
na bramie, która uchodziła za najbardziej reprezentacyjną - ponieważ witano tutaj oficjalnych
gości przybywających do miasta. Obraz ten, nie zwracając szczególnej uwagi, wisiał we wnęce
z okiennicami, które chroniły go od deszczu i śniegu.
Sytuacja zmieniła się od 1626 r., kiedy to przy Ostrej Bramie został założony klasztor Karmelitów Bosych. Jeden z zakonników nad Ostrą Bramą zbudował dla obrazu Madonny drewnianą kaplicę
ze schodami, w której zaczęli gromadzić się na modlitwie mieszkańcy Wilna.
W kaplicy tej, za wstawiennictwem Bogarodzicy, wilnianie wielu pokoleń wypraszali szczególne łaski dla siebie i swoich bliskich. Kaplica ta spłonęła w pożarze miasta w 1711 r.
Cudowny obraz został wyniesiony z płonącej kaplicy przez młodego zakonnika. Do czasu zbudowania nowej murowanej kaplicy - trwało to około 20 lat - uratowany obraz umieszczono
w sąsiednim kościele św. Teresy.
W następnych latach do kaplicy Ostrobramskiej dobudowano zakrystię i galerię.
W 1773 r. Papież Klemens XVI nadał odpusty dla Bractwa Opieki Najświętszej Maryi Panny
w Wilnie. Gdy w 1799 r. władze carskie rozpoczęły burzenie miejskich murów i wszystkich bram
w Wilnie, Ostrą Bramę pozostawiono nietkniętą. W latach 1829-1830 do gruntownie odnowionej kaplicy dobudowano piętrową galerię z murowanymi schodami i nadano jej kształt, jaki pozostał
do czasów dzisiejszych.

Obraz Madonny Ostrobramskiej namalowany został prawdopodobnie w Wilnie w latach 1620-1630. Mimo licznych dociekań, osoba malarza obrazu pozostaje nieznana. Olejny obraz o wymiarach 200x165 cm namalowany jest na deskach dębowych pokrytych cienkim gruntem kredowym. Podwójne korony i sukienkę wykonaną ze srebra, zewnętrznie pozłoconą, nałożono na obraz
na przełomie XVII i XVIII wieku. Charakterystycznym elementem obrazu jest wotum w kształcie dużego półksiężyca umieszczone w 1849 r. w dolnej części obrazu. Srebrną okładzinę ścian kaplicy stanowią wyselekcjonowane wota, między innymi od Marszałka Józefa Piłsudzkiego.
Wśród wotów pokrywających ściany znajdują się też wota przesłane przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Liczbę wystawionych tu srebrnych wotów złożonych przez wiernych,
w podzięce za otrzymane łaski, szacuje się w przybliżeniu na 8000.

Dekretem papieskim z 1927 r. obraz Madonny Ostrobramskiej, któremu nadano nazwę obrazu
Matki Bożej Miłosierdzia, został ukoronowany koronami papieskimi. Uroczystościom koronacyjnym nadano najwyższą rangę kościelną i państwową - złote korony nałożył nuncjusz papieski.
W uroczystościach tych uczestniczyli: Prymas Polski ks. abp August Hlond, 28 biskupów i wielu najwyższych dostojników świeckich z Marszałkiem Józefem Piłsudskim i Prezydentem Ignacym Mościckim na czele. (korony te zaginęły w czasie II wojny światowej).
Podczas II wojny światowej Cudowny Obraz - decyzją arcybiskupa metropolity Jałbrzykowskiego - pozostał wśród swoich wiernych czcicieli w Wilnie. Kiedy po zakończeniu wojny Wilno należało
do ZSRR i kościoły w większości pozamykano - kaplica w Ostrej Bramie pozostała otwarta.
Wiele kopii obrazu Matki Bożej Miłosierdzia znajduje się w kościołach innych krajów, także
w Rzymskiej bazylice św. Piotra i Pawła znajduje się kaplica, w której umieszczona jest kopia
tego wizerunku.