Odpowiedzi

2010-04-15T19:11:19+02:00
K = [ester][woda]/[kwas][alkohol]
[ester] = x
[woda]= x
[kwas]= 4-x
[alkohol]=5-x

K=x*x/(4-x)(5-x)=1
x=2,2

[kwas] = 4-2,2=1,8
[alkohol] = 5-2,2=2,8
[ester] = 2,2
[woda] = 2,2

2,2/9*100% = 24,4% (w % molowych)
2 5 2