1 . Jakie prawa mieli obywatele ateńscy ?
2 . W jaki sposób rozstrzygano najważniejsze sprawy Anten ?
3 . Kto nie posiadał praw obywatelskich ?
4 . Czym charakteryzuje się demokracja bezpośrednia ?
5 . Jakie były słabości demokracji ateńskiej ?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T00:11:48+02:00
1) Obywatele ateńscy mieli prawo do głosowania w obradach demokratycznych.
2) Najważniejsze sprawy rozstrzygano na zgromadzeniach ludowych, gdzie każdy obywatel mógł głosować i zabierać głos.
3) Praw obywatelskich nie posiadały kobiety, niewolnicy i inne osoby, które nie były z urodzenia Ateńczykami.
4) Polega ona na tym, że każdy obywatel może przyjść na zgromadzenie ludowe, zagłosować, wypowiedzieć swoje zdanie a tym samym decydować o losach państwa.
5) W tak dużym społeczeństwie trudno było znaleźć wspólne rozwiązanie.
3 4 3