Wykonaj odpowiednie obliczenia :


a)
..............................
20% liczby 60

...............................
liczba o 20% większa od 60b)
...............................
5% liczby 30

...............................
liczba o 5% mniejsza od 30


c)
...............................
130% liczby 20


...............................
liczba o 130% większa od 20

HELP


3

Odpowiedzi

2010-04-14T23:52:24+02:00
A)20% z 60 = 20/100 * 60/1 = 12
60 + 20% z 60 = 12 + 60 = 72

b) 5 % z 30 = 5/100 * 30/1 = 1,5
30 - 5%z30 = 30 - 1,5 =28,5

c)130 % z 20 = 130/100 * 20/1 = 26
20 + 20%z20 = 20 + 26 = 46
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T23:52:55+02:00
A) 0.2 * 60 = 12
12 + 60 = 72

b) 0.05 * 30 = 1.5
30 - 1.5 = 28,5

c) 1.3 * 20 = 26
20 + 26 = 46


Proszę o Naj . .. ;]
2010-04-14T23:58:44+02:00
A)
20% liczby 60 = 20/100 * 60 = 1/5 * 60 = 60/5 = 12

liczba o 20% większa od 60 =12 + 60 = 72

b)
5% liczby 30 = 5/100 * 30 = 5*30/100 = 150/100 = 1 1/2 = 1,5

liczba o 5% mniejsza od 30 = 30 - 1,5 = 28,5

c)
130% liczby 20 = 130/100 * 20 = 2600/100 = 26

liczba o 130% większa od 20 = 20 + 26 = 46