Odpowiedzi

2010-04-15T00:58:43+02:00
K = 120 N/m
x = 60 cm = 0,6m

Praca potrzebna do rozciągnięcia sprężyny jest równa energii zgromadzonej w rozciągniętej sprężynie, która to energia określona jest wzorem:
E = 1/2 kx²

Mamy więc:
W = E = 1/2 kx² = 1/2 * 120 N/m * 0,36 m² = 21,6 J