Proszę o:
- obliczenia
- dane, szukane, wzór, odpowiedź
- estetyczne, przejrzyste odpowiedzi
- rozwiązanie wszystkich zadań
- jak trzeba, to wykres :)
- nie ma być załączników na kartkach
- rysunki albo coś - paint lub coś innego

zad 28
Samochód fiat 126p osiąga prędkość 90 km/h w czasie 25s, a polonez tę samą prędkość w czasie 20 s. Oblicz:
a) wartość przyspieszenia fiata
b) wartość przyspieszenia poloneza
c)drogę jaką przebędą te samochody do chwili osiągnięcia tej prędkości. Przedstaw na wykresie v (t) ruch tych samochodów.

zad 29
Kula metalowa stacza się ze stałym przyśpieszeniem a - 3m/s2. Sporządź dla pierwszych 3 s ruch tej kuli zależności prędkości od czasu oraz drogi od czasu. Oblicz średnią i końcową wartość prędkości.

zad 30
Sanki, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym, przebyły w ciągu pierwszej sekundy drogę 1 m. Oblicz:
a) drogę w 3 s (trzeciej sekundzie)
b) drogę po 3 s (po trzech sekundach)
c) czas na pokonanie drogi 25 m
d) wartość prędkości po 3 s(po trzech sekundach)

zad 31
Jedna kulka stacza się z pochyłości o długości 2 m z przyspieszeniem 1 m/s2, a potem toczy się po linii prostej ruchem jednostajnym następne 2 m. Druga zaś toczy się cały czas z przyspieszeniem 2 m/s2 po linii prostej na drodze 4 m. Oblicz:
a) wartość prędkości każdej z kul na końcu drogi
b) czas na pokonanie całej drogi przez każdą z kul

zad 32
Kula poruszająca się ruchem jednostajnie przyspieszonym przebyła drogę 100 cm w czasie 5 s. Oblicz wartość prędkości końcowej.

Dam najlepszą, takiej odpowiedzi, która spełnia powyższe kryteria.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T11:04:39+02:00

zad 28
Samochód fiat 126p osiąga prędkość 90 km/h w czasie 25s, a polonez tę samą prędkość w czasie 20 s.
Oblicz:
a) wartość przyspieszenia fiata
dane:
v=90 km/h=90 000m/3600s=900/36 m/s=25 m/s
t=25s
szukane:
a=?
wzór:
a=v/t
obliczenia:
a=25 m/s:25s
a=1 m/s²
przyspieszenia fiata wynosi 1 m/s²

b) wartość przyspieszenia poloneza
dane:
v=90 km/h=90 000m/3600s=900/36 m/s=25 m/s
t=20s
szukane:
a=?
wzór:
a=v/t
obliczenia:
a=25 m/s:20s
a=1,25 m/s²
przyspieszenia poloneza wynosi 1,25 m/s²

c)drogę jaką przebędą te samochody do chwili osiągnięcia tej prędkości.
szukane:
S=?
fiat:
wzór:
S=at²/2
S=1m/s²*(25s)²/2
S=1m/s²*(625s²)/2
S=625/2 m
S=312,5 m
droga jaką przebędzie fiat do chwili osiągnięcia tej prędkości to 312,5 m
polonez:
szukane:
S=?
wzór:
S=at²/2
S=1,25 m/s²*(20s)²/2
S=1,25 m/s²*(400s²)/2
S=250 m
droga jaką przebędzie polonez do chwili osiągnięcia tej prędkości to 250 m

Przedstaw na wykresie v (t) ruch tych samochodów.
zał. wyk.bmp

zał.1
zad 29
Kula metalowa stacza się ze stałym przyśpieszeniem a - 3m/s2. Sporządź dla pierwszych 3 s ruch tej kuli zależności prędkości od czasu oraz drogi od czasu. Oblicz średnią i końcową wartość prędkości.
dane:
a = 3m/s²
szukane:
vk=?
wzór:
Vo=0
Vk=at
obliczenie:
Vk=3m/s²*3s
Vk=9m/s
szukane:
S1-droga po 1 s
S2
S3
wzór:
S1=at²/2
obliczenie
S1=3m/s²*1s²/2
S1=1,5m
S2=3m/s²*4s²/2
S2=6m
S3=3m/s²*9s²/2
S3=13,5m
szukane:Vśr
wzór:
Vśr=S/t
obliczenie:
Vśr=13,5m//3s
Vśr=4,5m/s
zał-v od t zał. wykres prędkości od cZasu
zał. s od t zał. wykres drogi od czasu

zad 30
Sanki, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym, przebyły w ciągu pierwszej sekundy drogę 1 m. Oblicz:
a) drogę w 3 s (trzeciej sekundzie)
dane:
S1=1m
t=1s
t=3s
szukane:
a=?
S3-S2=?
wzór:
S=at²/2
a=2S/t²
obliczenia:
a=2m/1s²
a=2m/s²
S3=2m/s²*(3s)²/2
S3=2m/s²*9s²/2
S3=9m
S2=2m/s²*(2s)²/2
S2=2m/s²*4s²/2
S2=4m
S3-S2=5m
odp: W 3 sekundzie przebyły sanki 5 m
b) drogę po 3 s (po trzech sekundach)
szukane:
S3=?
wzór:
S=at²/2
obliczenia:
S3=2m/s²*(3s)²/2
S3=2m/s²*9s²/2
S3=9m
odp. po 3sekundach sanki przebyły 9m
c) czas na pokonanie drogi 25 m
dane: a=2m/s²
S=25m
szukane:
t=?
wzór:
S=at²/2
t=√2S/a
obliczenia:
t=√2*25/2
t=√25
t=5s
na przejechanie 25m potrzeba 5s
d) wartość prędkości po 3 s(po trzech sekundach)
dane:t=3s
a=2m/s²
szukane:
V
wzór:
v=at
obliczenia:
v=2m/s²*3s
v=6m/s
po 3s sanki mają prędkość 6m/s
zad 31
Jedna kulka stacza się z pochyłości o długości 2 m z przyspieszeniem 1 m/s2, a potem toczy się po linii prostej ruchem jednostajnym następne 2 m. Druga zaś toczy się cały czas z przyspieszeniem 2 m/s2 po linii prostej na drodze 4 m. Oblicz:
a) wartość prędkości każdej z kul na końcu drogi
Ikula
dane:a=1m/s²
S1=2m
potem r.jedn
S2=2m
szukane vk
t1-czas zjechania z górki
wzór:
S1=at1²/2
t1=√2S1/a
t1=√2*2m/1m/s²
t1=√4s²
t1=2s
vk=at1
vk=1m/s²*2s
vk=2m/s
i z tą prędkością się jednostajnie poruszał

IIkula
t2-czas 2 kulki
t2=√2S/a
t2=√2*4m/2m/s²
t2=√4s²
t2=2s
Vk=at2
Vk=2m/s²*2s
Vk=4m/s
prędkość 2 kulki na końcu drogi wynosi 4m/s , a 1 kulki 2m/s

b) czas na pokonanie całej drogi przez każdą z kul
I kulka
dane: t1=2s
S=2m
v=2m/s
wzór:
S=v/t
t=V/S
obliczenie:
t=2m/s:2m
t=1s
cały czas 2+1=3s
II kulka:
dane
a=2m/s²
S=4m
szukane
t2
wzór:
t=√2S/a
obliczenia:
t2-czas 2 kulki
t2=√2S/a
t2=√2*4m/2m/s²
t2=√4s²
t2=2s
czas 2 kulki 2s, a I kulka 3s
zad 32
Kula poruszająca się ruchem jednostajnie przyspieszonym przebyła drogę 100 cm w czasie 5 s. Oblicz wartość prędkości końcowej.
dane:
S=100m
t=5s
szukane:
Vk
wzór:
S=at²/2
a=v/t
obliczenia:
Vo=0
S=vk/t*t²/2
S=vk*t/2
Vk=2S/t
Vk=2*100m/5s
Vk=200m/5s
Vk=40ms
prędkość końcowa wynosiła 40m/s

16 3 16