Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T00:51:11+01:00
Etap praktyczny egzaminu zawodowego
Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
- szkoła,
- placówka kształcenia praktycznego
- placówka kształcenia ustawicznego,
- upoważniony pracodawca.
W ramach spotkań z doradcą, przeprowadzanie testów kompetencji zawodowych, pomoc w planowaniu ścieżki kariery, rozmowy doradcze związane z poszukiwaniem pracy i praktyk, praca z dokumentami aplikacyjnymi ,możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego - psychologa.
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno
w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela