1. W gospodarstwie hodowlanym jest jest 600 sztuk zwierząt. Stosunek liczby krów do liczby świń oraz owiec jest równy 2:3:1. O ile mniej jest owiec niż krów.

2. Plac defiladowy w jednostce wojskowej zajmował powierzchnie 25 arów. Podczas remontu nawierzchni 40% tego obszaru pokryto asfaltem , a na 2/3 pozostałej powierzchni położono kostkę. Ile m² pozostało do remontu ?

3. Arek zbiera nowe monety dwuzłotowe i pięciozłotowe. Monet pięciozłotowych ma o 7 mniej niż dwuzłotowych. Ile monet każdego rodzaju posiada, jeżeli ich łączna wartość wynosi 112 zł ?

4.Jedna osoba zużywa przeciętnie 4 000 litrów wody w ciągu miesiąca. Ile zapłaci po roku za zużytą wodę 4-osobowa rodzina, jeżeli 1m³ wody kosztuje 5,20 zł ?

3

Odpowiedzi

2010-04-15T00:39:56+02:00
1.
Stosunek będzie zachowany, jeśli weźmiemy następujące liczby:
2x, 3x, x, gdzie x jest liczbą naturalną > 0
2x + 3x + x = 600
6x = 600
x = 100
Krów jest 2x, owiec jest x, więc krów jest o 2x - x = x więcej, czyli o 100.

2.
40%=4/10=2/5
2/3 pozostałej powierzchni to 2/3 * 6/10 = 2/5
Do wyremontowania zostało 1 - 2/5 - 2/5 = 1/5 powierzchni, która stanowi
1/5 * 25 a = 5 a
1 a = 100 m², więc 5 a = 500 m²

3.
p = d - 7
5p + 2d = 112

5(d-7) + 2d = 112
7d = 112 + 35
d = 21
p = 21 - 7 = 14
Spr.
5*14 + 2*21 = 70 + 42 = 112 zł
Odp. Posiada 21 dwuzłotówek i 14 pięciozłotówek.

4.
4000 l = 4m³
4 osoby zużyja 4 * 4 m³ w miesiącu, a w roku
4 * 4 * 12
co kosztuje rodzinę
4 * 4 * 12 * 5,20 = 998,40 zł
i zacznie oszczędzać... ;)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T00:41:09+02:00
Zad/1
2x+3x+x=600
6x=600
x=600:6
x=100
liczba krów=2×100=200
liczba swin=3×100=300
liczba owiec=100

200-100=100
odp. owiec jest o 100 mniej niz krów
zad.2
25arów=2500m²
100%-40%=60%=0,6
⅔×0,6=0,4
0,4×2500=1000m²=położono kostkę na takim obszarze
40%z 2500=1000m²=asfalt
pozostało do remontu:2500-1000-1000=500m²
zad.3
x=ilośc monet 2-zł.
x-7=ilosc monet 5-z.l

2x+5(x-7)=112
2x+5x-35=112
7x=112+35
7x=147
x=147:7
x=21
x-7=21-7=14
ma 14 monet 5-złotowych i 21 2-złotowych
zad.4
1 litr=1dm³
1m³=1 000 dm³
1dm³=0,001m³
4 000dm³=4 m³
4×4×12=192m³
192×5,20=998,40zł zapłaci ta rodzina
3 3 3
2010-04-15T00:48:11+02:00
1. 600- 6 częśći
2- 200
3- 300
1- 100
2:3:1= 200:300:100
odp. Owiec jest mniej o 100.

2. 25 a- 100%
x a- 40%
0,25 a -1%
10 a- 40%

25a- 10a= 15 a
15= 3/3
2/3=10
1/3=5 a do remontu
1 a= 100 m2
5 a= 500 m2


4. 4 000 l* 4 osoby= 16 000 l miesięcznie

16 000 * 12 mies= 192 000 l
1 000 l= 1 m3
192 000 l: 1 000 l= 192 m3
192 m3* 5,20 zł= 998,4 zł
1 1 1