Odpowiedzi

2010-04-15T06:26:03+02:00
W języku francuskim wyróżniamy cztery sposoby wyrażania pytań:

1. przez intonację
Ten rodzaj pytania występuje tylko w języku potocznym. Tego typu zdania zachowują szyk zdania oznajmującego (podmiot + orzeczenie).
Nous allons au cinéma?
(Idziemy do kina?)

2. przez inwersję (prostą lub złożoną)
Przestawienie orzeczenia i zaimka osobowego w funkcji podmiotu. Zaimek osobowy oddzielamy od orzeczenia myślnikiem.
Est-elle partie en France?
(Wyjechała do Francji?)

3. za pomocą est-ce que (czy?)
Est-ce qu'elle est arrivée en France?
(Czy przyjechała do Francji?)
4. za pomocą wyrazów pytających takich jak: zaimek (np.: qui, que), przysłówek (np.: pourquoi , comment , combien), przymiotnik (np.: quel).

2)
Zdanie przeczące;
Zdanie przeczące tworzymy za pomocą partykuł przeczących : ne i pas.
Catherine veut partir. Catherine ne veut pas partir.
Katarzyna chce wyjechać. Katarzyna nie chce wyjechać.

ne + pas + bezokolicznik
Ne pas déranger ! Nie przeszkadzać !

Poza partykułami ne i pas stosujemy również :
1)ne..........personne (nikt)
Je ne vois personne. Nikogo nie widzę.
2)ne..........rien (nic)
Je n’entends rien. Nic nie słyszę.
3)ne.........aucun/aucune (żaden/żadna)
Je n’ai vu aucun stylo. Nie mam żadnego długopisu.
4)ne..........jamais (nigdy)
Vous ne mangez jamais de glaces ? Nigdy nie jecie (nie je pan/pani) lodów ?
5)ne...........point (wcale nie)
Il n’est point malade ! On wcale nie jest chory !