Analiza bajki Ignacego Krasickiego

pt. Ptaszki w klatce.

'' Czegoż płaczesz?-staremu mówił czyżyk młody-
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. ''
'' Tyś w niej zrodzon-rzekł stary-przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce-i dlategp płaczę. ''

pt. Dewotka.

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
Mówiąc właśnie te słowa;,,...i odpuść nam winy,
Jako my odpuszczamy '', biła bez litości.
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!

1

Odpowiedzi

2010-04-15T08:00:52+02:00
PTASZKI W KLATCE
*bohater:
-stary czyżyk,
-młody czyżyk,
*kontrast:
wolny ptak-uwięziony ptak,
młody ptak-stary ptak,
wesoły ptak-smutny ptak,
*morał:
-nie wolno pochopnie oceniać sytuacji,
-trzeba być empatycznym,
*symbole:
-klatka - więzienie,
-ptak -wolność,
-młody czyżyk - wolność, pochopna ocena, brak doświedzczenia i taktu,
-stary czyżyk - doświadczenie, tradycja, wierność,
*przesłanie:
-młode pokolenie nie rozumie się ze starszym jeżeli nie spróbują wczuć się we własne sytuacje,
-pokolenie, które żyło w wolnej Polsce nigdy nie przyzwyczai się do życia pod zaborem.

DEWOTKA:
*bohater:
-dewotka,
-służąca,
*kontrast:
-pani-służąca,
*morał:
-prawda zawsze wypłynie na jaw, nie należy być kimś innym, należy być sobą,
*symbole:
-dewotka-obłuda,
-pani-majątek władza,
-służąca-niewinność.
Dewotka- osoba pozornie religijna, która co innego mówi, co innego robi, jej wiara jest powierzchowna.
9 3 9