1.Zadanie
Oblicz długość łuku koła o promieniu 12cm wyciętego przez kąt środkowy 30*.
2.Zadanie
Oblicz promień koła,jeżeli pole wycinka kołowego jest 157cm²,a kąt środkowy,który wyznacza ten wycinek ma miarę/
a)α=45* b)α=100* c)α=250*
Przyjmij,że π~3,14.
3.Zadanie
Pole pierścienia wynosi 8478cm².Promień większego okręgu ograniczającego ten pierścień ma długość 60cm.Oblicz promień mniejszego okręgu.Przyjmij,że π~3,14.

błam to na dziś mają być wszystkie obliczania...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T09:30:29+02:00
Zad1 Długość łuku wynosi 2pi bo 30 stopni:360stopni * 2pi12 = 2pi zad2 a) 45/360 * pi r kwadrat szukamy r 1/8 pi r kwadrat = 157 | *8 pi r kwadrat = 1256 | : pi r kwadrat = 1256/ pi r = pierwiastek z 1256 / pi b) 100/360 * pi r kwadrat 1/3,6 * pi r kwadrat = 157 | * 3,6 pi r kwadrat = 565,2 | : pi r kwadrat= 565,2 / pi r = pierwiastek z 565,2/ pi c) 250/360 8 pi r kwadrat = 157 25/36 * pi r kwadrat =157 | * 36 25 *pi r kwadrat = 5652 | 25 pi r kwadrat = 5652/25 | :pi r kwadrat = 5625 / 25pi r = pierwiastek z 5625 /25 pi sorry nie zauważyłam że pi też masz do podstawienia,ale zrobisz to sama podstawiając w miejsce pi 3,14 od samego początku
1 5 1