1.Zadanie
Oblicz długość łuku koła o promieniu 12cm wyciętego przez kąt środkowy 30*.
2.Zadanie
Oblicz promień koła,jeżeli pole wycinka kołowego jest 157cm²,a kąt środkowy,który wyznacza ten wycinek ma miarę/
a)α=45* b)α=100* c)α=250*
Przyjmij,że π~3,14.
3.Zadanie
Pole pierścienia wynosi 8478cm².Promień większego okręgu ograniczającego ten pierścień ma długość 60cm.Oblicz promień mniejszego okręgu.Przyjmij,że π~3,14.

błagam to na dziś mają być wszystkie obliczania...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T11:05:14+02:00
Zadanie 1.
l=30/360*2*π*r=6,28cm
zadanie 2.
P=157
a)157=45/360*π*r*r
r²=157/0,3925
r=20cm
b)157=100/360*π*r*r
r²=157/0,8722
r=13,4cm
zadanie 3.
P=π*R*R-π*r*r
8478=3600*3,14-3,14*r*r
3,14*r*r=11304-8478
r=30cm
1 5 1