Odpowiedzi

2010-04-15T10:01:02+02:00
Dane:

1litr = 1kg = m
Tp = 10 stopni C = 273+10 = 283K - musisz zamienić bo jak nie to masz błąd rzeczowy
Tk = 100 stopni C - tyle ma temp. wrzenia = 100+273=373K
t (czas) = 30s
cw (ciepło właściwe wody) = 4200 J nad KgK

Szukane:

P=?

Rozwiązanie:

Q(czyli ciepło, praca nad układem została wykonana poprzez ogrzanie wody - czyli układu) = m*cw*deltaT (delta to trójkąt)

Q=1kg * 4200J / kgK * (373K-283K)
Q=1kg* 4200J / kgK * 90K - skracają Ci się kg i K, zostaje:
Q=1*4200J*90
Q= 378000J - to jest praca nad układem

P = W / t - wzór na moc
P= 378000J / 30s
P=12600W - to jest odpowiedź, moc podajemy zawsze w Watach (mogą być jeszcze przedrostki)