Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T08:06:48+02:00
Moje rozwiązanie z Twojego wcześniejszego zadania:
a wiec tak, mamy tutaj dwa procesy czyli Q=Q₁+Q₂

Najpierw trzeba rozpuścić kostkę, a potem tą wodę podgrzać
m = 0,1kg
Cwody = 4200 J/kg*°C musimy zamienić na kJ, czyli
Cwody = 4,2 kJ/kg*°C
L = 334 kJ/kg
Δt = 50°C

Q₁ = L*m = 334 * 0,1 = 33,4 kJ [kJ/kg * kg = kJ]
Q₂ = Cw * m * Δt = 4,2 * 0,1 * 50 = 21 kJ [kj/kg*°C * kg * °C = kJ]

Q = Q₁+Q₂
Q = 33,4 + 21 = 54,4 kJ

Należy dostarczyć 54,4 kilodżuli, aby ogrzać stugramową kostke lodu do 50°C.
1 5 1