Odpowiedzi

2010-04-17T12:43:10+02:00
Hej. Rozwiązałam tylko te zadania na których ni trzeba było nic rysować, bo tamtych nie miałam jak zrobić - mam nadzieję, że pomogę chociaż troszkę.
Zadanie1
beta = 70stopni
delta = 30 stopni
gamma = 180 - (70+30) = 80stopni
alfa = 180 - 80 = 100stopni

Zadanie2
Żeby było tożsamością trygonometryczną to lewa strona musi się równać prawej.
L= (1+cosa)(1/sina + cosa/sina) = (1+cosa)(1+cosa/sina) = 1+cosa/sina + cosa +cos^2a / sina = 1+ 2cosa + cos^2a/ sina = (1+cosa)^2 / sina

Zadanie 3
a - odległość obserwatora A od balonika na początku; wysokość na jaką wzniósł się balonik
c - odległość obserwatora B od balonika na początku
a + c = 110
a = 110 - c
**2c- odległość A od balonika który już się wzniósł
b = pierwiastek z 2 *a
(2c)^2 = c^2 + a^2
a = pierwiastek z 3 *c
110 - c = pierwiastek z 3 * c
110 = 2,75c
c=40m
a=110-40 = 70m

Zadanie 4
a) D: x-1 # 0
x#1
b) x=0
y=?
y=pierwiastek z 3 / -1 = - pierwiastek z 3
A(0, -/3)

Zadanie 5
a) Zb.w. = y E (należy) (-1, 2)
miejsca zerowe
x0 = 0
x0 = 4
x0 = 6
wartości dodatnie dla
x E (0,4) U (6,7)

Zadanie 7
x - pieniądze jakie zarobił pierwszy robotnik
y - pieniądze jakie zarobił trzeci robotnik
z - pieniądze jakie zarobił drugi robotnik
x+y+z = 3690zł

x/y = 9/4 / 12/5
12x/5 = 9y/4 /*20
48x = 45y
x = 45y / 48

z = 66 2/3 *x / 100 = 2/3 * 45y/48 = 5y/8

45y/48 + y + 5y/8 = 3690 /*48
45y + 48y + 30y = 177120
123y = 177120
y = 1440zł

x = 45y / 48 = 64800/48 = 1350 zł
z = 5y/8 = 7200/8 = 900zł
1 5 1