Odpowiedzi

2010-04-15T08:24:13+02:00
Odpowiedz
Przewodniczący KE Romano Prodi przedstawił wczoraj Konwentowi w dokumencie "Pokój, wolność, solidarność" propozycję federalnej konstytucji dla Unii Europejskiej. Komisja wezwała do zniesienia prawa weta przysługującego państwom-członkom UE we wszystkich obszarach, poza polityką obronną. Zniesienie narodowego weta oznacza, że grupa państw w Unii mogłaby decydować o niemal wszystkich dziedzinach życia w całej UE. Według propozycji KE, otrzymałaby ona również rozszerzone prawo inicjatywy legislacyjnej w nowych obszarach, takich jak wymiar sprawiedliwości czy sprawy wewnętrzne.
Konwent Europejski ma do czerwca przyszłego roku przedstawić swoją wizję Unii Europejskiej w postaci projektu konstytucji lub traktatu konstytucyjnego UE. Dokument ten miałby zostać podpisany przez przywódców Unii w Rzymie, w grudniu przyszłego roku. Kraje kandydujące do Unii, w tym Polska, praktycznie pozbawione prawa głosu i wpływu na kształt dokumentu, przystąpiłyby do innej niż obecna, ponadnarodowej struktury.
Robert, czyżbyś coś wiedział o jakichś nieznanych przesłankach, które dawałyby nadzieję na "późniejsze" polskie zyski po aneksji przez unię?
Dla wyrównania standardów życia i produkcji państwo biedniejsze potrzebuje wiele środków. W NRD wpompowano 600mld euro, a bezrobocie sięga tam 30%. Czy z tą ofertą unijną mamy szansę na zbliżenie się, chociażby za kilka lat, do tychże wysokich standardów. Bo jeżeli unii o to chodzi, to gdzie te pieniądze, a jeśli ich myśli nie zaprząta dobro państw biednych, to czyje?
Sednem mojej krytyki nie jest fakt istnienia unii lecz sposób jej postępowania wobec słabszych, co wypacza całkowicie zbożną ideę równości wyznawaną przez jej wielkich założycieli.
Co do "walki" o polskie interesy i możliwość wpływania na innych decydentów "raju wymarzonego", to przyjrzyj się bliżej bieżącym sukcesom naszych „twardych” negocjatorów. Powyższy tekst też nawiązuje do naszej siły przebicia.
3 1 3