Odpowiedzi

2010-04-15T10:55:14+02:00
Porównując obu bohaterów dostrzegamy tak samo wiele podobieństw jak i różnic. Obaj bohaterowie odznaczają się charakterystyczną dla romantyków cechą - są samotni i z tego powodu bardzo nieszczęśliwi. Obaj chcą walczyć o wzniosłe cele i wyróżniają się spośród całej masy społeczeństwa. I Kordian i Konrad cierpią z powodu uczuć, które nimi targają. Kordian jednak toczy wewnętrzną walkę między poetą a patriotą, natomiast twórczość bohatera Mickiewiczowskiego jest siłą, która napędza go do działania i buntu przeciw Bogu. Bohater Słowackiego jest słaby, jest polskim Giaurem, ale po pewnym czasie przechodzi metamorfozę, tak, więc jest on również bohaterem dynamicznym. Wspólną cechą naszych indywidualistów jest przede wszystkim walka o wolność dla narodu polskiego i choć obaj walczą na różne sposoby przyświeca im ten sam cel. Zatem nasuwa się pytanie: Konrad i Kordian - różni czy podobni? Podobni, jednakże każdy z nich był wielkim indywidualistą, a więc nie tacy sami.