Odpowiedzi

2010-04-15T09:51:36+02:00
Reakcja zobojętniania

a)siarczek miedzi
Ca(OH)₂ + H₂SO₄ --> CaSO₄ + 2H₂O
Ca ²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ +SO₄²⁻ -->Ca ²⁺ + SO4 ²⁻ + 2H₂O 2OH⁻ + 2H⁺ -> 2H²O

b)azotan(v) sodu
2HNO₃ + 2NaOH --> 2NaNO₃ + 2H₂O
2H³⁺ + 3NO⁺⁻ + Na²⁺ + OH²⁻ --> Na²⁺ + NO₃²⁻ + 2H₂O