Na Angielski.
Film opowiada o nadchodzącej epoce lodowcowej. Zdarzenia, które mają miejsce w filmie, dramatycznie zmieniają klimat na Ziemi. Główny bohater przepowiada o tym, że niedługo nadejdzie owa epoka lodowcowa, jednak nie domślał się, że nadzejdzie ona jeszcze za jego życia.
Na korzyść reżysera z pewnością przemawiają świetne efekty specjalne oraz fabuła. Szczególnie trzeba podkreślić dobrą gre aktorów.
Trudno dopatrzyć się jakichś słabych stron tego filmu. Oczywiście niektórzy mogą mówić, że film jest nierealny lub coś w tym stylu.
Osobiście uważam, że ten film jest bardzo dobrym filmem. Zdecydowanie każdy kto go ogląda nie marnuje czasu. Bardzo polecam ten film.

2

Odpowiedzi

2009-11-04T21:58:38+01:00
The film is telling about the coming ice age. Events which are taking place in the film, dramatically are changing the climate on the Earth. The main character is predicting about the fact that soon that ice age will come, however not domślał oneself, that nadzejdzie she still in his lifetime. Certainly excellent special effects and a plot are weighing in favour the director. Peculiarly it is necessary to underline good gre of actors. It is hard to discern some weak points of this film. Of course some can say that the film is unreal or something in this style. Personally I think that this film is a very good film. Definitely everyone who is examining him isn't wasting time. Very much I recommend this film.
2009-11-04T22:42:14+01:00
Film tells about coming glacial epoch. Events, which have place in film, they change climate dramatically on the ground . Main hero prophesies about this, that that glacial epoch, will come soon yet no domślał oneself, that nadzejdzie she still for him of life.
Onto advantage of director surely excellent special effects as well as plot speak. One should to underline best gre of actors particularly.
To find some weak sides of this film hard. Obviously some they can speak, that film is unreal or something in this of style.
I am careful personally, that this film is best film very. Decidedly every who of him looks at it does not waste time. I command this film very.