Ułóż w ciąg przyczynowo-skutkowy wydarzenia z czasów rewolucji francuskiej, wpisując do schematu odpowiednie litery. Wyjaśnij na czym polegały:
a) związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami,
b) przekształcenia ustrojowe Francji

A.Francja monarchią absolutną
B.Przekształcenie Francji w monarchię konstytucyjną
C.Proklamowanie republiki
D.Egzekucja króla Francji Ludwika XVI
E.Uwięzienie Ludwika XVI pod zarzutem spiskowania przeciwko rewolucji
F.Wstąpienie stanu trzeciego przeciwko przywilejom szlachty i duchowieństwa oraz absolutnej władzy króla
G.Klęski Francji w wojnie z koalicją państw europejskich

OKIENKO -> OKIENKO -> OKIENKO -> OKIENKO -> OKIENKO -> OKIENKO -> OKIENKO

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T10:15:37+02:00
A-> G-> F -> B -> E -> D -> C->

Klęski Francji podburzyły stan trzeci do wystąpień przeciwko absolutnej władzy króla, dlatego też musiał się ugiąć przed rządaniami i przekształcił Francję w monarchię konstytucyjną. Planowano rewolucję, dlatego uwięzili Ludwika XVI pod zarzutem zakłócania jej przebiegu. Odbyła się egzekucja króla Francji, po której reklamowano republikę jako złoty środek na problemy Francji.
2 5 2