Odpowiedzi

2010-04-15T10:25:50+02:00
Zadanie 1.
(x+√2)²=2
x²+2√2+2+2
x(x+2√2)=0
x=0 lub x=-2√2
zadanie 2.
x²-x=2x
x²-3x=0
x(x-3)=0
x=0 lub x=3
zadanie 3.
x²-13x-48=0
delta=169+192=361
√delta=19
x1=(13-19)/2=-3
x2=(13+19)/2=16
f(x)=(x-16)(x+3) iloczynowa
p=13/2
q=-19/4
f(x)=(x-(13/2))²-(19/4) kanoniczna
zadanie 4
a)-x²+10x-25≤0
delta=0
x0=5
x∈R
b)(3x-1)²-4(2-x)²>0
9x²-6x+1-16+16x-4x²>0
5x²+10x-15>0
delta=400
x1=-3
x2=1
x∈(-nieskoń,-3) suma(1.+nieskoń)
zadanie 5.
f(x)=-x²+c K=(-1,3)
3=-1+c
c=4
liczę nie tylko na wdzięcznośc
1 2 1
  • Użytkownik Zadane
2010-04-15T10:31:50+02:00
Zadanko nr 1
(x+√2)²=2
x²+2√2+2+2
x(x+2√2)=0
x=0 lub x=-2√2=-√8≈2,83zadanko nr 2

x²-x=2x
x²-3x=0
x(x-3)=0
x=0 lub x=3

zadanko nr 3

x²-13x-48=0
Δ=169+192=361
√Δ=19
x1=(13-19)/2=-3
x2=(13+19)/2=16


postać iloczynowa:
f(x)=(x-16)(x+3) i
p=13/2
q=-19/4

postać kanoniczna:
f(x)=(x-(13/2))²-(19/4)

zadankonr4
a)-x²+10x-25≤0
Δ=0
x0=5
xR

b)(3x-1)²-4(2-x)²>0
9x²-6x+1-16+16x-4x²>0
5x²+10x-15>0
Δ=400
x1=-3
x2=1
xε(-∞,-3) u(1.∞)

zadanko nr 5
f(x)=-x²+c K=(-1,3)
3=-1+c
c=4