Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T10:29:03+02:00
PIERWOTNIAKI
1. Całe ciało stanowi pojedyncza jedno lub wielo jądrowa kom.;
2. Rozmiary większości gatunków są mikroskopijne;
3. Podstawę konstrukcyjną tworzą cytoplazma i jądro oddzielone od środowiska błoną kom.
4. Większość wykazuje zdolność do wykonywania ruchów lokomotodywnych. Organellami ruchu są wici, rzęski i nibynóżki.

Jak odżywia się klejnotka

Ciało eugleny zielonej (nazywanej potocznie klejnotką zieloną) pokrywa powłoka zwana pellikulą. Długość dochodzi do 200 μm Na jej przednim końcu znajduje się pojedyncza wić - organella ruchu. Klejnotka porusza się wirując wicią. Wić "wkręca się" w wodę i "ciągnie" klejnotkę za sobą. Druga wić(zwana krótką) nie wychodzi poza obręb pellikuli. Obok wici zlokalizowana jest plamka światłoczuła (stigma), dzięki której euglena reaguje na światło (fototaksja). Wewnątrz komórki eugleny znajdują się chromatofory zawierające chlorofil, dzięki którym euglena może w warunkach świetlnych przeprowadzać proces fotosyntezy. Materiałami zapasowymi są paramylon i leukozyna, gromadzone w postaci drobnych, bezbarwnych ziaren. Euglena może również pobierać pokarm na drodze osmozy lub wpuklenia na przodzie ciała (cudzożywność). Dotyczy to okazów żyjących w ciemności, u których zanika chlorofil, lub pozbawionych chromatoforów. Za regulację ciśnienia osmotycznego w komórce oraz wydalanie produktów przemiany materii odpowiadają wodniczki tętniące. Euglena rozmnaża się bezpłciowo przez podział podłużny, który (poprzedzony podziałem jądra) zaczyna się od ciałka podstawowego i wici.

3 przedstawicieli pażydełkowców

Stułbia płowa, stułbia pospolita, osa morska
5 5 5
2010-04-15T10:30:24+02:00
1. Całe ciało stanowi pojedyncza jedno lub wielo jądrowa kom.; 2. Rozmiary większości gatunków są mikroskopijne; 3. Podstawę konstrukcyjną tworzą cytoplazma i jądro oddzielone od środowiska błoną kom. 4. Większość wykazuje zdolność do wykonywania ruchów lokomotodywnych. Organellami ruchu są wici, rzęski i nibynóżki.
przedstawiciel parzydełkowców:chełbia modra
2 4 2
2010-04-15T10:32:52+02:00
1.Rozmnażają się bezpłciowo przez podział komórek.
2.Żyją wyłącznie w środowisku wodnym.
3.Mogą poruszać się samodzielnie dzięki ruchom rzęsek, wici bądź za pomocą różnego rodzaju nibynóżek.
4.Ciało zbudowane z pojedynczej jedno - lub wielojądrowej komórki.

W zależności od warunków środowiska klejnotka czyli euglena zielona może odżywiać się w sposób samożywny, charakterystyczny dla roślin, lub cudzożywny, w jaki odżywiają się zwierzęta.W komórce klejnotki znajdują się liczne chloroplasty, dzięki którym pierwotniaki te mogą odżywiać się jak rośliny; jeśli jednak pozostają bez światła mogą również pobierać pokarm na drodze osmozy lub wpuklenia na przodzie ciała - łowią bakterie i inne cząsteczki pokarmowe, przechodząc na sposób odżywiania zwierząt.

Stułbia płowa, chełbia modra, osa morska
4 2 4