Pilne! Potrzebuję na teraz!
Za rozaiąanie całego zadania daję najj! ;]


Basen, którego wymiary wynoszą 25m X 10 m X 2m, napełniono wodą do wysokości 1,98m. Ile litrów wody wyleje się z basenu, jeżeli zanurkuje w nim jednocześnie 100 osób? W obliczeniach przyjmij, że ciało człowieka ma objętość około 0,06 m3.

Każdą z krawędzi prostopadłościanu wydłużono trzykrotnie. Ile razy zwiększyła sę objętość tego prostopadłościanu?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T10:58:55+02:00
25x10x2=250x2=500m3
25x10x1,98=250x1,98=495m3
100*0,06m3=6m3

495m3+6m3=501m3

501m3-500m3=1m3

1m3=100dm3

1dm3=1litr

ODP1: Wyleje się 100 litrów wody.

75x30x6=13500m3
13500m3/500m3=27

ODP2: Objętość zwiększy się 27 krotnie.
1 5 1