1.Uzupełnij luki w tekście:
O właściwościach ochronnych opakować decydują głównie:
- ...............
- ..........
Nie przepuszczają pyłów, par i gazów opakowania wykonane ...............................................
Artykuły spożywcze przechowywane w beczkach i skrzyniach drewnianych muszą być dodatkowo ...................
Wodę w studniach szybowych można zabezpieczyć za pomocą ........................................ oraz przez utwardzenie..........................................
Studnie abisynki zabezpiecza się przez szczelne...............................................


2. Wpisz podstawowe czynności związane z dezaktywacją, odkażaniem i dezynfekcją żywności i wody.

-> Artykuły w opakowaniach trwałych
-> Produkty sypkie w workach wielowarstwowych
-> Tłuszcze utwardzone
-> Wędliny, mięso
-> Woda pitna

1

Odpowiedzi

2010-04-16T16:54:57+02:00
1-ich konstrukcja i rodzaj materiału
O właściwościach ochronnych opakować decydują głównie:
-ich konstrukcja
- rodzaj materiału
Nie przepuszczają pyłów, par i gazów opakowania wykonane ze szkla i naczynia chermetyczne
Artykuły spożywcze przechowywane w beczkach i skrzyniach drewnianych muszą być dodatkowo owinięte papierem pergaminowym
Wodę w studniach szybowych można zabezpieczyć za pomocą ykonując odpowiednią ich obudowie z przykryciem zapewniającym zarówno szczelność jak i dostęp do wody.oraz przez utwardzeniepodloza
Studnie abisynki zabezpiecza się przez szczelne pokrywy

.
2. Wpisz podstawowe czynności związane z dezaktywacją, odkażaniem i dezynfekcją żywności i wody.

1.) Produkty żywnościowe i woda ulegają skażeniu, w skutek oddziaływania:
a) środków promieniotwórczych, których przyczyną są:
• napromienienia,
• uwalniania substancji radioaktywnych (jod, stront, cez)
b) chemiczne - środki trujące
c) biologiczne (np. drobnoustroje – węglik, cholera, dżuma, laseczka jadu kiełbasianego; przenoszenie prze owady)

2.) Produkty spożywcze powinny być poddawane ochronie przez:
• hermetyzację pomieszczeń,
• przechowywanie w szczelnych pojemnikach ( z szkła, metalu, itp.)
• wymianę zapasów na świeże
• zabezpieczenie wody z zbiornicach wolnych ( studnie, pompy, itp. należy zakrywać drewnianymi pokrywami, foliami).
3.) Sposoby postępowania ze skażoną żywnością i woda:
a) dezaktywację (skażenia środkami promieniotwórczymi) - usuwanie substancji powodujących skażenie promieniotwórcze przez służby DDD ( Deratyzacja Dezynfekcja Dezynsekcja),np.:
-osadzanie płynów,
-usuwanie z tłuszczów utwardzonych górnej warstwy
b) odkażanie( skażenia środków trujących), np. wody przez:
-filtrację,
-chlorkowanie (utlenianie środka trującego),
-użycie Ca(OH)2,
-gotowanie przez 1,5-2 godz..
c) dezynfekcję (zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi).
4.) Przyczyny zakażeń płodów rolnych i paszy dzielimy na:
• spowodowane opadem promieniotwórczym,
• spowodowane środkami wysokotoksycznymi (np. iperyt, luizyt)
• spowodowane zarazkami.

5.) Sposoby zabezpieczania płodów rolnych i paszy:
• gromadzenie zapasów w specjalnie przystosowanych budynkach,
• wzbogacanie gleby w wapń i potas,
• nawadnianie, spulchnianie i nawożenie środkami azotowo-fosforowymi, upraw skażonych środkami chwastobójczymi,
6.) Rodzaje skażeń zwierząt hodowlanych:
• napromienienia zewnętrzne i wewnętrzne,
• środki trujące,
• chorobotwórcze środki biologiczne (epidemie).
7.) Zabezpieczanie zwierząt hodowlanych:
• odpowiednio przystosowane pomieszczenia gospodarcze. Najlepiej budynek murowany, okna i drzwi dźwiękoszczelne, wypełnienie sianem i słomą, niezbędny mikroklimat, rozmieszczenie zwierząt w budynku: