1 zad.
Ile gramów siarki żelaza(vI) należy użyć,aby otrzymać 10 moli h2s jeżeli wydajność materiałowa wynosi : Fes+2HCl->FeCl2+h2S

zad2.
Ile kg siarki należy zużyć,aby otrzymać 1 tonę H2SO4 jeżeli całkowita wydajność wynosi 80%

zad3.
Ile gramów HCl potrzeba do roztworzenia Zn z 13 gram preparatu o zawartośći 50% czystego cynku.

zad4.
Ile gramów siarki należy zużyć aby otrzymać 100 gram H2SO4 jeżeli wydajność całkowita wynosi 80%.

zad5.
W procesie sublimacji z próbki 10 gramowej otrzymano 7 gram czystego jodu.Ile wynosi wydajność?

zad6.
Jaką objętość roztworu NaOH o stężeniu 2 mol/dm sześcienny potrzebna jest do całkowitej absorpcji dwutlenku siarki ze 120 cm sześciennymi spalin zawierających 5% SO2

zad7.
Ile gramów H2SO4 potrzeba do roztworzenia Zn z 15 gramów preparatu o zawartości 80% czystego cynku.?

zad8.
Ile gramów FeS nalezy użyć aby otrzymać 10moli H2S jeżeli wydajnośc wynosi 80%

zad9
Reakcja estryfikacji przebiega zgodnie z równaniem C3H7COOH+C2H5Oh->C3H7COOC2H5+H2O z 50% wydajnością.Ile gram kwasu i alkoholu należy użyć aby otrzymać 1160 gramów estru?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T15:24:04+02:00