Do 150 cm3 20% roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,22 g/cm3 dodano 30 g technicznego wodorotlenku sodu (zanieczyszczenia stanowiły 5%), następnie uzupełniono wodą do objętośći 1 dm3. Otrzymano roztwór o gęstości 1,06 g/cm3. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T16:07:03+02:00
Roztwór czystego wodorotlenku:

dr1 = mr1 / vr1
mr1 = dr1 * vr1
mr1 = 1,22 g/cm3 * 150 cm3
mr1 = 183 g

obliczamy masę substancji w roztworze 1:

ms1 = (Cp1*mr1)/100%
ms2 = (20%*183g)/100% = 36,6 g wodorotlenku

dodany wodorotlenek z zanieczyszczeniami - trzeba odjąć od masy zanieczyszczenia:

30g - 30g * 5% = 30g - 1,5g = 28,5 g

roztwór po dodaniu porcji wodorotlenku:

mr2 = dr2 * vr2
mr2 = 1,06 g/cm3 * 1000 dm3
mr2 = 1060 g

znamy masę substancji z roztworu 1 - 36,6g - i do tego trzeba dodać to co jeszcze rozpuszczamy i otrzymamy masę substancji 2:

ms2 = 36,6g + 28,5 = 65,1 g

obliczamy stężenie roztworu ostatecznego:

Cp2 = (ms2*100%)/mr2
Cp2 = (65,1*100%)/1060
Cp2 = w przybliżeniu 6,14%

pozdrawiam liczę na naj :)