1]Asia ma
dwa razy więcej pieniędzy niż Michał,a Piotr ma o połowę wiącej niż Asia . Jeżeli Piotr ma 60groszy mniej niż Zbyszek , a zbyszek ma 6złotych,to ile pieniędzy ma Michał? 2].Zbyszek biegnie z prędkością 10km/h.Jaka jest jego prędkośćw metrach na sekundę?Wskazówka :1 kilometr ma 1000metrów ,a 1 godzina ma3600sekund. 3].Książka zawiera 216stron po 32 linijki na każdej stronie .Ile stron licztłaby ta książka , gdyby na każdej stronie zapisano tąsamą czcionką 24 linijki . 4].Postaw znaki działań arytmetycznych iodpowiednio nawiasy tak ,aby równowartość :6 5 5 5 =100 5].Adam wybraną przez siebie liczbę podzielił przez 7.Do otrzymanej liczby dodał 7 i następnie tak otrzymaną liczbę pomnożył przez 7 .otrzymał w ten sposób liczbę777. Jakąliczbę wybrał Adam na początku ? 6].Uczeń kupił4 książki . Wszystkie bez pierwszej kosztowały 42 złote ,wszystkie bez drugiej 40złotych wszystkie bez trzeciej 38 złotych .Ile kosztowała każda książka ? 7].Średnie tygodniowe wynagrodzenie piąciu pracowników zatrudnionych w pewnym barze wynosi 400 zł . Jeżeli czterech kelnerów otrzymuje średnio 350 zł tygodniowo , to ile otrzymują średnio dwaj kucharze ? 8].Dwa lata temu koty Mruczek i Puszek miały łącznie 15 lat .Obecnie Mruczek ma 13 lat .Za ile lat Puszek będzie miał 9 lat ? 9].Wstarej księdze brakowało pewnej liczby kolejnych kartek . Ostatnia strona przed brakującą częścią książki miała numer 28 , a następna po niej miała numer 75 .Ilu krtek brakowało w tej księdze?

1

Odpowiedzi

2010-04-15T12:50:10+02:00
Ad1.
Michał - x
Asia - 2x
Piotr - 3x
Zbyszek - 6zł
Piotr 6zł - 60gr= 5,40zł
5,40zł :3 = 1,80 zł
Odp. Michał ma 1,80zł.

Ad2.
10 km/h = 10 * 1000m/ 3600 s= 10000m/3600s=2,(7)m/s

Ad3.
216str- cała książka
32linjek - na jednej stronie
216 * 32 = 6912 linijek w całej książce
6912 : 24 = 288
288-liczba stron , które liczyłaby książka mająca 24 liniki

Ad4.nie wiem

Ad.5
x:7+7*7=777/ :7
x:7+7= 111 / -7
x:7=104/*7
x=728
spr.
728 :7=104
104+7=111
111*7=777
Adam na początku wybrał liczbę 728

Ad6.
a - książka pierwsza
b- książka druga
c - książka trzecia
d - książka czwarta
b+c+d = 42
a +c+d = 40
a + b + d = 38
a + b + c = 36
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a +42-d = 36
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a - d = 36-42
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a - d = -6
b+c = 42 - d
a + c + d = 40
a +b+ d = 38
a = -6 +d
b+c = 42 - d
-6 +d + c + d = 40
-6 +d +b+ d = 38
a = -6 +d
b+c = 42 - d
2d+c= 46
2d+b=44
a =-6 +d
b+c = 42 - d
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
46-2d+44-2d=42 - d
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
-4d+d=42-44-46
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
-3d=-48/:(-3)
c= 46-2d
b=44-2d
a =-6 +d
d=16
c=46-2*16
b=44-2*16
a=-6+16
d=16
c=46-32
b=44-32
a=10
d=16
c=14
b=12
a=10
odp: pierwsza książka kosztuje 10 zł, druga 12 zł, trzecia 14, czwarta 16

ad7.
5 * 400 - średnie wynagrodzenie 5 pracowników
3 * 350 - srednie wynagrodzenie 3 kelnerów
2x - średnie wynagrodzenie 2 kucharzy

2x + 3*350 = 5*400
2x + 1050 = 2000
2x = 2000-1050
2x = 950/2
x = 475

Odp średnie wynagrodzenie wynosi 475 zł

ad8,
mruczek + puszek = 15lat - tyle koty miały razem dwa lata temu
13 lat= wiek mruczka teraz
13-2=11 lat - wiek mruczka dwa lata temu
11 +x= 15
x=15-11
x=4 - wiek puszka dwa lata temu
4+2=6 - wiek puszka teraz
więc puszek za 3 lata będzie miał 9 lat

Ad,9
75-28=47