Przekrój płaski stożka wyznaczony przez wierzchołek i cięciwę podstawy jest trójkątem równobocznym, którego pole jest równe 16sqrt{3}. Płaszczyzna przekroju tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Oblicz objętość tego stożka i cosinus kąta rozwarcia.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T14:18:45+02:00
Załącznik:
cos β = cos 2γ = cos²γ - sin²γ = (6/8)² - (2√7/8)² =
= 36/64 - 28/64 = 8/64 = 1/8 = 0.125
bo l² = h² + r² = 6² +(2√7)² = 36 + 28 = 64
l = 8
cosγ = 6/8 , a sinγ = 2√7 /8
β - miara kata rozwarcia stożka