Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T13:42:18+02:00
Ruchy masowe


Ruchami masowymi nazywamy przemieszczanie się mas skalnych pod wpływem siły ciężkości. Siła ta ma dwie składowe:

* siła nacisku - działa prostopadle do powierzchni stoku
* siła zsuwająca - działa równolegle do powierzchni stoku

Wraz ze wzrostem kąta nachylenia stoku zwiększa się wielkość siły zsuwającej względem siły nacisku. Ruchy masowe są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu się przez cząsteczki skał. Tarcie wewnętrzne jest to opór stawiany przez przesuwającym się cząsteczkom względem siebie - zależy zatem od kształtu cząsteczek, spójności, ciśnienia i obecności wody.


Rodzaje ruchów masowych:

* odpadanie - swobodne przemieszczanie się okruchów skalnych po stromych stokach lub ścianach skalnych;
* obrywanie - gwałtowne przemieszczanie się w dół stoku ogromnych mas skalnych;
* osuwanie - szybkie ześlizgiwanie się mas skalnych po stoku na skutek nasiąknięcia gruntu wodą;
* spełzywanie - powolne przemieszczanie się mas skalnych po stoku na skutek nasiąknięcia gruntu wodą;
* spływanie - przemieszczanie się luźnego materiału silnie nasączonego wodą;
* spłukiwanie - przemieszczanie w dół stoku luźnego materiału przez wody opadowe, roztopowe.
2 5 2
2010-04-15T14:08:28+02:00
-osuwanie - szybkie przesuwanie się zwietrzeliny po stoku; osuwiska dzielimy na ziemne, zwietrzelinowe, skalne

-odpadanie - proces, podczas którego obluźniony przez wietrzenie materiał w postaci ziaren, okruchów, bloków odpada od stromych ścian skalnych, zsuwa się i gromadzi u ich podnóża, gdzie tworzy nieregularne hałdy piargowe lub regularne stożki usypiskowe

-obryw - polega na odrywaniu od stromych ścian dużych bloków skalnych i ich przemieszczaniu

-spełzywanie - powolny proces, który zachodzi na dużych powierzchniach o niewielkim nachyleniu; poza siłą ciężkości głównym czynnikiem tego procesu jest nasycenie gruntu wodą